ประวัิติความเป็นมา

ครอบครัวของคุณสุวิท ต๊ะกาบโพธิ์ ประกอบอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ที่ อำเภอมาตรพุทธ จังหวัดระยอง คุณสุวิทย์ตัดสินใจแยกตัวออกมาจากครอบครัวเพื่อมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองเมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่จังหวัดระยองโดยเริ่มจากการเช่าที่ทำโรงงานเล็ก ๆ ทำเฟอร์นิเจอร์ขายส่งในจังหวัดระยองและชลบุรี แล้วประสบปัญหาแรงงานหายาก และค่าเช่าราคาสูง จึงตัดสินใจกลับมาตั้งโรงงานที่หมู่บ้านม้า จังหวัดลำพูน เมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นเจ้าแรกในจังหวัดลำพูน ในระยะแรกเริ่มทำจากโรงงานเล็ก ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 80 ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้ขยายพื้นที่โรงงานให้กว้างขึ้นและรับพนักงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้ทันต่อการสั่งซื้อของลูกค้า โดยเน้นการขายปลีกและขายส่งทั่วจังหวัดภาคเหนือ กิจการได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจึงมีการขยายสาขาของร้านสุวิทเฟอร์นิเจอร์ เป็นสาขาที่ 2 ตั้งขึ้นที่หมู่บ้านท่าล้อ จังหวัดลำพูน และในปี พ.ศ.2546 ได้ขยายสาขาที่ 3 โชว์รูม สุวิทเฟอร์นิเจอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูน เป็นโชว์รูมขายสินค้า และโชว์สินค้าต่าง ๆ ของร้าน สุวิทเฟอร์นิเจอร์ ทั้งหมดทุกรูปแบบของเรา ที่มีอยู่ เพื่อให้ลูกค้าได้ชมและเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันกิจการได้รับการยอมรับและไว้วางใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมากจึงทำให้กิจการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 20 ไร่ มีหน้าร้านจำหน่ายสินค้าทั้งหมด 3 แห่ง มีพนักงานทั้งหมด 120 คน และได้จดทะเบียนจากโรงงานสุวิทเฟอร์นิเจอร์ มาเป็น หุ้นส่วนจำกัด สุวิท เฟอร์นิเจอร์ ลำพูน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 48