เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา เริ่มต้นทำโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่หมู่บ้านม้า อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นเจ้าแรกในจังหวัดลำพูนขยายพื้นที่วางสินค้าเป็นโชว์รูมขายสินค้า ที่ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดลำพูน เมื่อปี พ.ศ. 2547
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เจ้าแรกในจังหวัดลำพูน และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำ
ปัจจุบันได้จดทะเบียนจากเดิม สุวิทเฟอร์นิเจอร์มาเป็น -โรงงานผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์เฟอร์นิเจอร์ ลำพูน -โชว์รูมแสดงสินค้า
  •     สาขาลำพูน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรวิชญ์ดีไซน์
  •    สาขาเชียงใหม่   บริษัท สุวิทย์เฟอร์นิเจอร์ บ้านม้า สาขาเชียงใหม่ จำกัด
 
ปิดโหมดสีเทา